Международная ассоциация историков права Среда, 26.01.2022, 12:26:35
Приветствую Вас Гость | RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Форум » Конференции ассоциации историков права » XVIII конференция - пгт. Стерегущее - 13 - 17 сентября 2007 г. » Приглашение
Приглашение
veldenДата: Вторник, 03.07.2007, 13:36:47 | Сообщение # 1
admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Міжнародна асоціація істориків права
Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського
Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
Харківський національний університет внутрішніх справ
Державний науково-дослідний інститут МВС України
Секція історії держави і права Наукової ради НАН України
по координації фундаментальних правових досліджень
ТОВ «Чорноморнафтагаз»

Шановні колеги!
Повідомляємо Вам, що традиційна XVІІI Міжнародна історико-правова конференція відбудеться 13-17 вересня 2007 р. у м. Сімферополі і смт. Стерегуще Роздольненського району Автономної Республіки Крим

«Проблеми протидії злочинності: історико-правовий аспект»

Для обговорення пропонуються
 досвід впливу на злочинність шляхом зміни кримінального і кримінально-процесуального законодавства;
 практика застосування суспільством кримінологічних заходів стримування злочинності на державному, груповому та індивідуальному рівнях;
 аналіз історії вдосконалення криміналістичних методик розслідування злочинів;
 історіографія проблеми протидії злочинності.

Для участі в конференції необхідно до 1 вересня 2007 р. надіслати до Сімферополя, Києва або Харкова, на одну з адрес оргкомітету заявку, в якій вказати: тему доповіді, прізвище, ім'я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи і посаду, повну і точну домашню адресу, контактний телефон або адресу електронної пошти.
Члени Міжнародної асоціації істориків права беруть участь в роботі конференції без спеціального запрошення. У разі потреби окреме запрошення на конференцію від імені оргкомітету може бути відправлено факсом або електронною поштою.
Матеріали доповідей у вигляді текстового файлу, набраного в редакторі Microsoft Word 6-11 на дискеті 3,5 або на CD і додатково одного авторського екземпляра на паперовому носії учасники здають до оргкомітету після приїзду до місця проведення. Об'єм доповіді – до 20 000 знаків з пропусками (інтервал 1,5), включаючи посилання (примітки), які розміщуються в кінці тексту доповіді у порядку їх згадки. У заявці необхідно також відзначити плановані терміни і спосіб прибуття.
Адреса місця проведення конференції: смт. Стерегуще, Роздольненський район, оздоровчий комплекс «Волна». Вартість проживання 175 грн за добу (3-х разове харчування), подробиці див. на сайті http://tur.kirov.ru/restinrus/sea/krym/uz/1192.html Курс валют: 1 долл. – 5грн.

Адреси оргкомітету:
95007, м. Сімферополь, проспект Вернадського, 4, Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського
заступник голови оргкомітету Тимощук Олександр Валентинович, тел. 8 (0652) 23 03 86, факс 51 69 97, електронна адреса: tavtnu@ya.ru , tav@crimea.edu
01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4. Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 3
заступник голови оргкомітету Усенко Ігор Борисович, тел. 8 (044) 278 48 97, факс 278 54 74, електронна адреса: igus0404@voliacable.com
61080, м. Харків, проспект 50 річчя СРСР, 27, Харківський університет внутрішніх справ МВС України
вчений секретар Міжнародної асоціації істориків права Кириченко Володимир Євгенійович, тел. 8 (050) 323 27 39, факс 8 (0572) 50 31 11, електронна адреса: lawyer1@mks.ua
технічний секретар оргкомітету Велігодський Денис Віталійович електронна адреса: velden@ya.ru

Web сайт http://maip.pp.net.ua

Прикрепления: 19593191.doc(36.5 Kb)


технический секретарь МАИП, администратор ресурса

Сообщение отредактировал velden - Пятница, 07.09.2007, 01:39:25
 
veldenДата: Вторник, 03.07.2007, 13:37:17 | Сообщение # 2
admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Международная ассоциация историков права
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского
Институт государства и права им. В. М. Корецкого НАН Украины
Харьковский национальный университет внутренних дел
Государственный научно-исследовательский институт МВД Украины
Секция истории государства и права Научного совета НАН Украины
по координации фундаментальных правовых исследований
ООО «Черноморнефтегаз»

Уважаемые коллеги!
Сообщаем Вам, что традиционная XVІІІ Международная историко-правовая конференция состоится 13-17 сентября 2007 г. в г. Симферополе и пгт. Стерегущее Автономной Республики Крым

«Проблемы противодействия преступности: историко-правовой аспект»

Для обсуждения предлагаются
 опыт воздействия на преступность путем изменения уголовного и уголовно-процессуального законодательства;
 практика применения обществом криминологических мер сдерживания преступности на государственном, групповом и индивидуальном уровнях;
 анализ истории совершенствования криминалистических методик расследования престу-плений;
 историография проблемы противодействия преступности.

Для участия в конференции необходимо до 1 сентября 2007 г. прислать в Симферополь, Ки-ев или Харьков, на один из адресов оргкомитета, заявку, в которой указать тему доклада, фамилию, имя, отчество, научную степень, ученое звание, место работы и должность, полный и точный до-машний адрес, контактный телефон или адрес электронной почты. Члены Международной ассо-циации историков права принимают участие в работе конференции без специального приглаше-ния. В случае необходимости отдельное приглашение на конференцию от имени оргкомитета мо-жет быть отправлено факсом или электронной почтой.
Материалы докладов в виде текстового файла, набранного в редакторе Microsoft Word 6-11 на дискете 3,5 или на CD и дополнительно одного авторского экземпляра на бумажном носители участники сдают в оргкомитет после приезда на место проведения. Объем доклада – до 20 000 знаков с пробелами (интервал 1,5), включая ссылки (примечания), которые размещаются в конце текста доклада в порядке их упоминания. В заявке необходимо также отметить планируемые сроки и способ прибытия.
Адрес места проведения конференции: пгт. Стерегущее, Раздольненский р-н, оздорови-тельный комплекс «Волна». Стоимость проживания 175 грн/сут (3 разовое питание), подробности см. на сайте http://tur.kirov.ru/restinrus/sea/krym/uz/1192.html Курс валют: 1 долл – 5грн.
Адреса оргкомитета:
95007, г. Симферополь, проспект Вернадского, 4, Таврический национальный университет им. В.И.Вернадского,
заместитель председателя оргкомитета Тимощук Александр Валентинович, тел. 8 (0652) 23 03 86, факс 51 69 97, электронный адрес: tavtnu@ya.ru ; tav@crimea.edu
01001, г. Киев, ул. Трехсвятительская, 4. Институт государства и права им. В. М. Корецкого НАН Украины, 3
заместитель председателя оргкомитета Усенко Игорь Борисович, тел. 8 (044) 278 48 97, факс 278 54 74, электронный адрес: igus0404@voliacable.com
61080, г. Харьков, проспект 50 летия СССР, 27, Харьковский университет внутренних дел МВД Украины,
ученый секретарь Международной ассоциации историков права Кириченко Владимир Ев-геньевич, тел. 8 (050) 323 27 39, факс 8 (0572) 50 31 11, электронный адрес: lawyer1@mks.ua
технический секретарь оргкомитета Велигодский Денис Витальевич электронный адрес: velden@ya.ru

Web сайт http://maip.pp.net.ua/

Прикрепления: 43362248.doc(34.5 Kb)


технический секретарь МАИП, администратор ресурса

Сообщение отредактировал velden - Вторник, 28.08.2007, 13:13:01
 
Форум » Конференции ассоциации историков права » XVIII конференция - пгт. Стерегущее - 13 - 17 сентября 2007 г. » Приглашение
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Copyright International Association Historianes of Law © 2022